Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 214001270

Název akce:
Mimořádný kurz – Kurz pro antibiotické konziliáře
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
214001270
Datum konání:
21.2.2020 - 22.2.2020
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
3200 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
klinické mikrobiology, infektology, farmakology a klinkcé farmaceuty, kteří se věnují racionální antibiotické preskripci.
Vedoucí:
doc. Ing. HRABÁK Jaroslav, Ph.D.
MUDr. ŠTEFAN Marek, MBA
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Lektoři:
Prof.MUDr. BENEŠ Jiří, CSc.
MUDr. CHMELÍK Václav
MUDr. AMLEROVÁ Jana, Ph.D.
Doc. MUDr. DŽUPOVÁ Olga, PhD.
MUDr. VITOUŠ Adam
MUDr. SMEJKAL Petr
MUDr. ZÍTOVÁ Jitka
MUDr. NYČ Otakar, Ph.D.
PharmDr. GREGOROVÁ Jana
PharmDr. MURÍNOVÁ Irena
MUDr. ARIENTOVÁ Simona, Ph.D.
doc. Ing. HRABÁK Jaroslav, Ph.D.
MUDr. ŠTEFAN Marek, MBA
MUDr. POLÍVKOVÁ Sylvia
MUDr. SAGAN Jiří
MUDr. TROJÁNEK Milan, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Alena Vávrová
E-mail: vavrova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 455
Kmenový základ:
Není
Program:
Cílem dvoudenního mezioborového kurzu je poskytnout posluchačům aktuální informace z klinické mikrobiologie, infekčního lékařství, farmakologie a klinické farmacie, které využijí při racionální antibiotické preskripci a konziliární činnosti v rutinní nemocniční praxi. Účastník kurzu se seznámí s nejčastějšími klinickými situacemi a problémy, které vyžadují "antibiotické konzilium", jejich optimálním řešením a s praktickými poznatky a zkušenostmi jednotlivých přednášejících. Součástí kurzu budou dále sdělení věnovaná širší diferenciální diagnostice horečnatých a zánětlivých stavů, praktickým zkušenostem s antibiotickým stewardshipem, nozokomiálním infekcím, antibiotické rezistenci v ČR a EU a novým antibiotikům a jejich pozici v klinické praxi.

Soubory ke stažení

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat