Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213001105

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů a je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti.

Projekt je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. Lze podpořit i farmaceuty zařazené do lékárenského základního kmene po 1. 7. 2017. Pravidla pro plnění podmínek projektu zůstávají stejná.

V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech).

Podmínkou vstupu do projektových vzdělávacích aktivit je naplnění bagatelní podpory 40 hod, tzn., že účastník musí absolvovat 40 hodin vzdělávání.

Kurzy je možné kombinovat tak, aby účastník dosáhl minimálně 40 hod výuky během tří let. Účastníci mohou dosáhnout více hodin, avšak nemůžou absolvovat méně. 40 hodin výuky lze dosáhnout i absolvováním určité vzdělávací akce ze společného základu a následně k tomu další vzdělávací akce ze specializovaného výcviku. Pokud by se chtěl do projektu zařadit zájemce o obor Klinická farmacie, je pro něj určena povinnost v rámci společného základu absolvovat min. 40 hodin vzdělávání. Povinností na vstupu do projektu je vyplnění „Monitorovací list podpořené osoby“, který je povinným dokumentem MPSV souvisejícím s realizací projektu.

Název akce:
Farmakoterapie - vybrané kapitoly - PROJEKT
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
213001105
Datum konání:
28.1.2020 - 30.1.2020
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Přihlásit se na vzdělávací akci

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty zařazené po 1.7.2017 do základního oboru Praktické lékárenství nebo Klinická farmacie. Absolvování kurzu je povinné před ústní zkouškou k ukončení základního lékárenského kmene.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. HEISLEROVÁ Marcela, Ph.D.
Lektoři:
PharmDr. NOVOSADOVÁ Martina, Ph.D.
PharmDr. LŽIČAŘ Marek
PharmDr. ŠOLÍNOVÁ Jana
PharmDr. MAŘÍKOVÁ Martina
PharmDr. HEISLEROVÁ Marcela, Ph.D.
doc.PharmDr. MALÝ Josef, Ph.D.
Mgr. CHRAPKOVÁ Kornélia
PharmDr. GREGOR Stanislav
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Základy farmakoterapie vybraných onemocnění, aplikace v lékárenské péči. Základy managementu vybraných symptomů a polékových reakcí v lékárně. Praktické aspekty laboratorních výsledků pro lékárenskou péči. Dokumentační činnost spojená s individuálními konzultacemi. Odpovědnost lékárníka při poskytování individuálních konzultací v lékárně.
Zbývajících volných míst:
14
Stav vzdělávací akce:
Akce je vypsána (možno se přihlašovat)

Další možnosti