Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 213101102

Název akce:
Specializační odborná stáž – Terapeutické monitorování léčiv
Typ akce:
Specializační odborná stáž
Kód akce:
213101102
Datum konání:
2.4.2020 - 3.4.2020
Místo konání:
Praha 2, Na Bojišti 1, Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN v Praze
Cena:
1000 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
farmaceuty v přípravě k atestaci v oboru klinická farmacie.
Tématické celky:
Farmaceutické obory
Vedoucí:
PharmDr. ŠÍMA Martin, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
E-mail: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Monitorování plazmatických koncentrací vybraných léčiv, jejich farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, interpretace naměřených hodnot, tvorba farmakokinetických modelů, kazuistiky.
Stav vzdělávací akce:
Akce je naplněna

Další možnosti