Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 207092271

Název akce:
Mimořádný e-kurz – Praktické použití epidemiologických studií pro lékaře
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
207092271
Datum konání:
1.12.2019 - 31.12.2019
Místo konání:
Cena:
300 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
epidemiology, mikrobiology a lékaře, kteří se zajímají o danou problematiku.
Vedoucí:
doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Petra Trojanová
E-mail: trojanova@ipvz.cz
Telefon: 271 019 227
Kmenový základ:
Není
Program:
Potlačování epidemií je hlavní a jednou z nejviditelnějších povinností orgánů ochrany veřejného zdraví. Primárním cílem epidemického šetření je tedy dostat situaci pod kontrolu a ukončit epidemický výskyt onemocnění. Cílem tohoto kurzu je pak seznámit čtenáře se základními epidemiologickými nástroji používanými při šetření epidemií, a demonstrovat jejich použitelnost na vybraných příkladech epidemiologických šetření. Kurz, tak jak je navržen, předpokládá základní znalosti obecné epidemiologie, včetně znalosti základních statistických analytických postupů. Pokud narazíte na termíny, jejichž význam nebude jasný, použijte referenční literaturu, např. Výkladový slovník epidemiologické terminologie autorů Šejda J., Šmerhovský Z., Göpfertová D. Kurz má dvě základní ambice: Jednak přispět právě ke schopnosti vybrat pro šetření takové nástroje, které jsou pro daný problém nejvhodnější a jednak představit epidemiologické šetření jako logický postup, který má jednoznačně identifikovatelné fáze, jejichž znalost dává epidemiologovi daleko větší sebedůvěru ve výsledek šetření, než postupuje-li při své práci pouze intuitivně a pouze improvizuje.

Další možnosti