Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 294092270

Název akce:
Mezioborová konference – Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
294092270
Datum konání:
14.11.2019
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky a všechny zájemce o problematiku stárnutí populace.
Vedoucí:
MUDr. JOKL Ivo
Lektoři:
prof. MUDr. DUNGL Pavel, DrSc.
doc. MUDr. HOLMEROVÁ Iva, Ph.D.
prof. MUDr. PELIKÁNOVÁ Terezie, DrSc.
prof. MUDr. HANUŠ Tomáš, DrSc.
Prof. MUDr. TOPINKOVÁ Eva, CSc.
prof. MUDr. PETRUŽELKA Luboš, CSc.
prof. MUDr. TEPLAN Vladimír, DrSc.
MUDr. MALINA Antonín, Ph.D., MBA
prof. MUDr. PAVELKA Karel, DrSc.
Doc.MUDr. ZVĚŘOVÁ Martina, Ph.D.
MUDr. KALVACH Zdeněk, CSc.
doc.RNDr. DUŠEK Ladislav, Ph.D.
Mgr. et Mgr. VOJTĚCH Adam, MHA
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
PhDr. Eva Morávková
E-mail: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458
Kmenový základ:
Není
Program:
Demografické faktory determinující vývoj nemocnosti české populace a organizaci zdravotní péče v ČR. Co může nabídnout geriatrie a geriatrická péče starším nemocným v současném zdravotnickém systému. Bude mít stárnutí populace vliv na prevenci a léčbu v onkologii? Onemocnění ledvin u seniorů. Urologické problémy seniorů. Biologická léčba zánětlivých, autoimunitních onemocnění. Osteoporotické zlomeniny, možnosti prevence a léčení. Diabetes a jeho léčba u seniorů. Zdravé stárnutí – prevence dlouhodobé péče. Pacient s demencí v dlouhodobé péči. Alzheimerova choroba aneb tichá epidemie. Plánování budoucí péče – výzvy geriatrie. Paliativní péče v geriatrii.

Soubory ke stažení

Další možnosti