Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 212082101

Název akce:
Kurz – Neodjuvantní a adjuvantní léčba zhoubných nádorů trávicího traktu a melanomu, poléčebné sledování pacientů
Typ akce:
Kurz
Kód akce:
212082101
Datum konání:
(termín dle dohody se školitelem)
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
1450 Kč
Občerstvení:
Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
onkology.
Vedoucí:
doc. MUDr. NOVOTNÝ Jan, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Léčebné režimy – volba vhodných kandidátů, prediktivní faktory účinnosti adjuvantní léčby, její dlouhodobé výsledky, specifika prevence a léčby nežádoucích účinků. Novinky v TNM klasifikaci. Implementace míry regrese po neoadjuvanci do léčebných schémat. Racionální algoritmus poléčebného sledování pacientů. Kontroly klinické, zobrazovací, serologické, optimalizace frekvence návštěv. Adjuvantní léčba nádorů horní části trávicího systému – jícnu, žaludku, slinivky břišní, Vaterské papily. Adjuvantní léčba karcinomu tračníku a rekta – podobnosti a rozdíly u dvou blízkých diagnóz. Adjuvantní léčba melanomu – dispenzarizace pacientů s výše diskutovanými diagnózami.
Poznámka:
Kurz se bude v novém termínu prosinec 2018/leden2019

Další možnosti