Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 219072273

Název akce:
Mimořádný kurz – Péče o trachostomickou kanylu včetně výměny a zajištění dýchacích cest
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
219072273
Datum konání:
16.11.2017
Místo konání:
Praha 6, U Vojenské nemocnice 1, ÚVN Praha, pavilon F1, 1. patro, přednášková místnost KARIM
Cena:
1450 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
nelékařská povolání, praktické lékaře, lékaře následné péče, lékaře gerontologie, geriatrie, jednotky chronické intezivní a jednotky intezivní péče, domácí péče.
Vedoucí:
prof. MUDr. ASTL Jaromír, CSc.
Lektoři:
prof. MUDr. ASTL Jaromír, CSc.
MUDr. ŠINDELÁŘ Ladislav
MUDr. KOVÁŘ Daniel
MUDr. JANOUŠKOVÁ Karla
JELÍNKOVÁ Dana
Bc. IMRYŠKOVÁ Yveta
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Problematika dlouhodobého zajištění dýchacích cest po provedené tracheostomii, seznámení s indikací k tracheostomii, typy tracheostomických kanyl a péče o ně.

Další možnosti