Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 231052772

Vzdělávací aktivita je určena pro fyzické osoby - zaměstnance (ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, organizací zřizovaných a zakládaných obcemi nebo ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, nebo zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.

Dále se mohou účastnit OSVČ, kteří jsou zároveň lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo zákona č. 96/2004 Sb, v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.

Výjimkou v rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků je, že nebude podpořena účast školence ve vzdělávací aktivitě, a to v případě, kde je již čerpána dotace na rezidenční místo.

Další podmínkou je uzavřená pracovní smlouva minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu mé práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Prahu, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Prahu.

Název akce:
Kurz pro lékaře primární péče(teoretická část) - PROJEKT
Typ akce:
Mimořádný kurz
Kód akce:
231052772
Datum a čas konání:
26.10.2015 - 9:00
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
všeobecné praktické lékaře.
Vedoucí:
doc. MUDr. SEIFERT Bohumil, Ph.D.
Lektoři:
doc. MUDr. SEIFERT Bohumil, Ph.D.
MUDr. Mgr. STRUK Petr
MUDr. STRUKOVÁ Nora
MUDr. ŠTEFLOVÁ Alena, Ph.D.
MUDr. BĚLOBRÁDEK Jan
MUDr. BEDNÁŘ Jáchym
MUDr. SEIFERTOVÁ Jarmila
Mgr. UHER Jakub
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Milena Keslová
E-mail: keslova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 457
Kmenový základ:
Není
Program:
Program bude sestaven ze strukturovaných lekcí na téma zvyšování kvality a bezpečí ve všeobecných praxích. V jeho rámci bude uveden soubor akreditačních standardů, terminologie kvality a bezpečí a jednoduché, v praxi průchodné, metody na podporu kvality a bezpečí.

Další možnosti