Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 220351503

Vzdělávací aktivita je určena pro fyzické osoby - zaměstnance (ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, organizací zřizovaných a zakládaných obcemi nebo ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, nebo zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.

Dále se mohou účastnit OSVČ, kteří jsou zároveň lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo zákona č. 96/2004 Sb, v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.

Výjimkou v rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků je, že nebude podpořena účast školence ve vzdělávací aktivitě, a to v případě, kde je již čerpána dotace na rezidenční místo.

Další podmínkou je uzavřená pracovní smlouva minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu mé práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Prahu, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Prahu.

Název akce:
Specializační kurz – Psychologie genetického poradenství - PROJEKT
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
220351503
Datum konání:
29.4.2015
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře v přípravě k atestaci jako povinný předatestační kurz dle vzdělávacího programu.
Vedoucí:
MUDr. GREGOR Vladimír
Lektoři:
MUDr. GREGOR Vladimír
MUDr. ŽIDOVSKÁ Jana, CSc.
MUDr. ŠENKEŘÍKOVÁ Mária
Mgr. FRANKOVÁ Věra, PhD.
MUDr. FRIDRICHOVÁ Petra
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Psychologická, etická a legislativní problematika genetického poradenství.

Další možnosti