Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Detail vzdělávací akce č. 220351502

Vzdělávací aktivita je určena pro fyzické osoby - zaměstnance (ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, organizací zřizovaných a zakládaných obcemi nebo ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, nebo zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.

Dále se mohou účastnit OSVČ, kteří jsou zároveň lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo zákona č. 96/2004 Sb, v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.

Výjimkou v rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků je, že nebude podpořena účast školence ve vzdělávací aktivitě, a to v případě, kde je již čerpána dotace na rezidenční místo.

Další podmínkou je uzavřená pracovní smlouva minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu mé práce je z většinové části (více než 50%) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Prahu, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Prahu.

Název akce:
Specializační kurz – Pokroky lékařské genetiky - PROJEKT
Typ akce:
Specializační kurz
Kód akce:
220351502
Datum konání:
3.3.2015 - 4.3.2015
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena:
0 Kč

Podrobné informace o akci

Určeno pro:
lékaře v přípravě k atestaci jako povinný předatestační kurz dle vzdělávacího programu.
Vedoucí:
Prof. MUDr GOETZ Petr, CSc
Lektoři:
prof. MUDr. BRDIČKA Radim, DrSc.
Prof. MUDr GOETZ Petr, CSc
doc.MUDr. MACEK Milan, CSc..
Prof. MUDr. MACEK Milan, DrSc
Ing. ŠTEKROVÁ Jitka
Doc.MUDr. BAXOVÁ Alica, CSc
Mgr. FRANKOVÁ Věra, PhD.
prof. Ing. MICHALOVÁ Kyra, DrSc.
MUDr. KREMLÍKOVÁ POUROVÁ Radka, Ph.D.
MUDr. RNDr. JEŠINA Pavel, Ph.D.
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Andrea Malá
E-mail: mala@ipvz.cz
Telefon: 261 092 442
Kmenový základ:
Není
Program:
Aktuální problémy lékařské genetiky a genetického poradenství, prenatální diagnostika, reprodukční genetika, onkogenetika, molekulární genetika, cytogenetika.

Další možnosti

Jiné vzdělávací akce, které by vás mohly zajímat