Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Seznam vzdělávacích akcí - Gynekologie a porodnictví

Vyhledávání v seznamu vzdělávacích akcí

V zadaném období bylo nalezeno celkově 36 akcí.
Specializační kurz – Základy gynekologie a porodnictví
(termín a místo konání: 19.9.2022-23.9.2022, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 19.9.2022, Praha)
obsazeno

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 3.10.2022, Praha)
obsazeno

Kurz – Kardiotokografie
(termín a místo konání: 14.10.2022, Praha)

Kurz – Rekonstrukce porodnických poranění perinea
(termín a místo konání: 18.10.2022, Praha)

Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba
(termín a místo konání: 20.10.2022, Praha)

Kurz – Trofoblastická nemoc I – vybrané kapitoly
(termín a místo konání: 20.10.2022, Praha)

Kurz – Kardiotokografie pro porodní asistentky
(termín a místo konání: 21.10.2022, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 24.10.2022, Praha)
obsazeno

Kurz – Dystokie ramének
(termín a místo konání: 4.11.2022, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 7.11.2022, Praha)
obsazeno

Kurz – Fetální růstová restrikce (FGR)
(termín a místo konání: 21.11.2022, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 21.11.2022, Praha)

Kurz – Porodnické kleště I
(termín a místo konání: 25.11.2022, Praha)
obsazeno

Kurz – Ultrazvuk v urogynekologii
(termín a místo konání: 28.11.2022, Praha)

Kurz – Porodnické kleště II
(termín a místo konání: 2.12.2022, Praha)
obsazeno

Kurz – Morbidně adherentní placenta (MAP)
(termín a místo konání: 5.12.2022, Praha)

Kurz – Dopplerometrie v perinatologii
(termín a místo konání: 7.12.2022, Praha)

Kurz – Vícečetná gravidita
(termín a místo konání: 8.12.2022, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 12.12.2022, Praha)

Workshop – Kolposkopie a patologie děložního hrdla
(termín a místo konání: 15.12.2022, Praha)

Kurz – Porodnické kleště I
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Specializační odborná stáž v rámci nástavbového oboru urogynekologie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)