Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Květnové vzdělávací akce - první polovina

Aktuální nabídka vzdělávacích akcí pro první polovinu měsíce května, na které se lze ještě přihlásit.

Webcast – Informační zdroje pro ošetřovatelské obory
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje k problematice bolesti a její léčby
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje pro obory pediatrie
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje pro oblast veřejného zdravotnictví
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje pro onkologické obory
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Robotické plicní resekce
(termín a místo konání: 15.01.2024 8:00 - 25.06.2024 23:00, On-line)

Webcast – Viry proti kůži, kůže proti virům
(termín a místo konání: 22.02.2024 8:00 - 22.03.2024 23:00, On-line)

Specializační e-kurz – Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
(termín a místo konání: 07.03.2024 9:00 - 07.04.2024 23:59, On-line)

Webcast – Kazuistiky z oboru gynekologie dětí a dospívajících
(termín a místo konání: 15.3.2024-30.4.2024, On-line)

Předatestační webcast v angiologii
(termín a místo konání: 18.3.2024-22.3.2024, On-line)

Webcast – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře
(termín a místo konání: 19.03.2024 9:00 - 20.06.2024 17:00, On-line)

Specializační e-kurz – Radiační ochrana
(termín a místo konání: 01.04.2024 8:00 - 30.04.2024 23:59, On-line)

Webcast – Puchýřnaté choroby
(termín a místo konání: 30.4.2024, On-line)

Webcast – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství
(termín a místo konání: 01.05.2024 8:00 - 30.06.2024 23:00, On-line)

Webcast – Základy antibiotické terapie
(termín a místo konání: 2.5.2024-31.5.2024, On-line)

Specializační e-kurz – Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
(termín a místo konání: 09.05.2024 9:00 - 09.06.2024 23:59, On-line)

Specializační webcast – Lékařská první pomoc (Praha)
(termín a místo konání: 13.05.2024 8:00 - 17.05.2024 16:00, On-line)

Specializační webcast – Interpretace lékových interakcí
(termín a místo konání: 1.6.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Lékové problémy stabilizátorů nálady v kazuistikách
(termín a místo konání: 3.6.2024-28.6.2024, On-line)