Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vyjádření k článku na serveru Českého rozhlasu

Zpravodajský server Českého rozhlasu dnes zveřejnil článek o nedostatku psychologů v ČR (více v článku Proč je v Česku málo psychologů? Může za to netransparentní atestační zkouška, míní odbornice). IPVZ poskytl redakci po vydání článku obsáhlejší vyjádření reagující na některé zveřejněné informace. Vzhledem k tomu, že do článku byla použita pouze velmi malá část tohoto vyjádření, zveřejňujeme zde text v nezkrácené podobě.

Vyjádření MUDr. Ireny Maříkové, MBA, ředitelky IPVZ k problematice vzdělávání v oboru klinické psychologie: 

„IPVZ důsledně dbá na kvalitu vzdělávání a zároveň i následného prověřování znalostí v případě atestačních zkoušek. V oboru klinické psychologie je, pokud jde o úspěšnost, situace obdobná jako v některých jiných oborech, obecně však lze říci, že v průměru uspělo u atestační zkoušky v posledních 10 letech na první pokus 66 % osob. Celý proces atestační zkoušky je naprosto transparentní, veškeré zkouškové otázky jsou předem známé, což ukládá zákon, a v průběhu atestační zkoušky nedochází k tomu, že by se zkoušející dotazovali na cokoli, o čem by věděli, že zkoušená osoba nemůže s ohledem na předcházející předatestační přípravu znát. V rámci transparentnosti a objektivity zkoušky má současně možnost účasti na této zkoušce i školitel daného uchazeče. U atestačních zkoušek zároveň namátkově bývá přítomen zástupce Ministerstva zdravotnictví, který dohlíží na průběh zkoušky a kontroluje dodržování jejího průběhu, aby byl v souladu se zákonem. Stejně tak je u zkoušky přítomen i zástupce managementu IPVZ, a to ze stejného důvodu. Žádná pochybení však nebyla nikdy nalezena a na žádné porušení jakýchkoli pravidel nebylo nikdy oficiálně ani formálně poukázáno.“