Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ředitelka IPVZ vystoupila na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví

Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irena Maříková vystoupila v pondělí 27. listopadu na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví konané za účasti ministra Vlastimila Válka po jednání se zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory a se zástupci zdravotnických odborů o plnění jejich požadavků.

Tématem jednání bylo plnění požadavků Sekce mladých lékařů České lékařské komory a zdravotnických odborů v oblasti novely zákoníku práce, vzdělávání lékařů a informace o navýšení odměňování zdravotníků od roku 2024 a plánovaném zřízení pracovní skupiny k přípravě zákona o odměňování zdravotníků.

„V rámci vzdělávání jsme se zástupci odborů hovořili o tak zvaných koordinátorech specializačního vzdělávání v nemocnicích, které jsou přímo řízeny Ministerstvem zdravotnictví. Tito koordinátoři by měli být zodpovědní za kontrolu průběhu specializačního vzdělávání v nemocnicích. Do 31. 1. 2024 mají za úkol provést revizi všech procesů v souvislosti se specializačním vzděláváním, to znamená evidenci školenců a jejich školitelů, nebo to, zda je dodržován u každého školence individuální studijní plán. Navíc Ministerstvo zdravotnictví zřizuje speciální emailovou adresu stiznosti-vzdelavani@mzcr.cz, kam každý školenec může poslat jakýkoli podnět, pokud má pocit, že specializační vzdělávání v jeho zdravotnickém zařízení není v souladu s platnou legislativou. Dále jsme se zástupci odborů hovořili o informačním systému Administrátor, který by měl tuto kontrolu velmi ztransparentnit, zjednodušit a umožnit. Dále se shodujeme s Českou lékařskou komorou na tom, že je třeba sjednotit i metodiky posuzování průběhu specializačního vzdělávání na lékařských fakultách před atestací. Z toho důvodu proběhne v příštím týdnu jednání s Asociací děkanů lékařských fakult ČR, kde se o tomto tématu budeme bavit. Česká lékařská komora otevřela téma aktualizace vzdělávacích programů, respektive otázku, zda můžeme udělat něco pro to, aby byly jednotlivé vzdělávací programy prostupnější mezi sebou, aby byly jednotlivé části praxe uznatelné pro více oborů najednou. Padly různé názory a různé návrhy, které budou předmětem další diskuse a Česká lékařská komora přislíbila tyto požadavky zaslat písemně. Jedná se například o možné rušení akreditačních komisí, popřípadě udělování akreditace nebo oprávnění ke školení a vzdělávání všem, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb,“ vyjádřila se k oblasti vzdělávání Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz