Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Škola veřejného zdravotnictví – obor Veřejné zdravotnictví

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ otevírá nový akreditovaný program Veřejné zdravotnictví, který je určen pro všechny lékaře zařazené do nástavbového oboru Veřejné zdravotnictví, ale i ostatní zájemce, které zařazení teprve čeká. Jedná se o jednoroční kurz, který je modulární s kombinovanou výukou. Kontaktní výuka bude probíhat vždy poslední pátek a sobotu v měsíci s výjimkou prázdnin.

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru Veřejné zdravotnictví je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v tomto multidisciplinárním oboru, potřebných k výkonu manažerských kompetencí pro poskytovatele zdravotních služeb s důrazem na prosazování a praktickou realizaci strategických cílů v péči o zdraví, ve výkonu státní a veřejné správy, v ochraně a podpoře zdraví i v poskytování integrovaných zdravotních a sociálních služeb v České republice.

Po završení ročního programu a po závěrečné zkoušce nástavbového oboru je možné pokračovat v druhém roce v rámci dvouletého programu Veřejného zdravotnictví. Hlavní formou výuky jsou jednotlivé moduly.

Každý modul se skládá ze 2 dnů prezenční výuky a 3 dnů e-learningu. Všechny výukové materiály a dokumenty doporučené ke studiu budou k dispozici před zahájením každého modulu na elektronické výukové platformě. Celkem školenec absolvuje minimálně 8 modulů pro získání zvláštní specializované způsobilosti v oboru Veřejné zdravotnictví. Program je připravován ve spolupráci s Karlovou Univerzitou a zahraničními partnery. Celý projekt „Vytvoření komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v ČR“, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_045/0004003 je podpořen v rámci dotačního programu MPSV OP Zaměstnanost plus.

Aktuální termíny jednotlivých modulů do konce 1. pololetí 2024 jsou následující:

  1. 22.-23. 3. 2024 - Úvod do veřejného zdravotnictví
  2. 26.-27. 4. 2024 - Zdravotnická legislativa
  3. 24.-25. 5. 2024 - Zdravotní, sociální a léková politika
  4. 21.-22. 6. 2024 - Ekonomika a financování zdravotnictví
  5. Zdravotnická statistika a informatika
  6. Zdravotnický management

Přihlášení je možné prostřednictvím webu IPVZ:

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/skola-verejneho-zdravotnictvi/vzdelavaci-akce