Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Lékařské obory pro kmen - Aktuality

Šablony vzdělávacích plánů – kmeny

08.03. 2021 - do sekce Formuláře byly přidány šablony vzdělávacích plánů pro kmeny dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.


Dotační program rezidenční místa 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, včetně výše dotace pro rok 2021 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2021. 

Text výzvy a metodik naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz/vyzva-a-metodika-pro-zadatele-o-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na-rezidencni-misto-pro-rok-2020-a-formulare-zadosti-o-poskytnuti-dotace-pro-rok-2021-obory-specializacniho-vzdelavani-lekaru/

Průběžné a závěrečné zprávy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy nejpozději do 31. 1. 2021.  Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2020.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Vyhláška č. 397/2020 Sb.

Pro vzdělávání v základních kmenech lékařů vyšla dne 15. 10. 2020 v účinnosti Vyhláška č. 397/2020 Sb., - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů https://www.sagit.cz/info/sb20397