Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Při příležitosti udílení státních vyznamenání bylo oceněno pět významných osobností české medicíny.

Při příležitosti udílení státních vyznamenání bylo dne 28. října 2023 oceněno Medailí za zásluhy v oblasti vědy i pět významných osobností české medicíny.  

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 

 • neurochirurg
 • dlouholetý přednosta neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze
 • vedoucí Katedry neurochirurgie IPVZ 

prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. 

 • kardiolog
 • dlouholetý přednosta Kliniky kardiologie IKEM
 • ředitel IKEM v letech 1990 a 1991
 • vedoucí Subkatedry kardiologie IPVZ 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 

 • onkolog a genetik 
 • dlouholetý náměstek ředitele Masarykova onkologického ústavu pro vědu 
 • od roku 2019 ředitel Masarykova onkologického ústavu 

prof. MUDr. Helena Tlaskalová Hogenová, DrSc. 

 • imunoložka 
 • členka Učené společnosti ČR 
 • lektorka IPVZ

 doc. MUDr. Věra Vávrová DrSc. 

 • pediatrička
 • celoživotně se věnující cystické fibróze 
 • lektorka IPVZ

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich práci a přínos pro medicínu a vědu!