Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pozvánka na kurz Základy antibiotické terapie

Pozvánka na kurz Základy antibiotické terapie 

Připravili jsme pro vás zajímavý webcast – on line kurz Základy antibiotické terapie, který má 3 části a proběhne v termínu od 2. 10. do 31. 10. 2023.  Webcast je určen pro infektology, mikrobiology, praktické lékaře, interní obory nebo chirurgické obory. 

V kurzu se dozvíte nejen to, jaká antibiotika se používají v ČR v ambulancích a v nemocnicích, ale i to, jak přistupovat k výběru antibiotik u jednotlivých infekcí, jak dlouho jimi léčit nebo co dělat při nedostupnosti antibiotik první volby.  

Témata jednotlivých dílů: 

1. Přehled antibiotik v ambulantní péči 

2. Přehled antibiotik v nemocniční péči 

3. Antibiotika: praktické použití. 

Lektorem kurzu je MUDr. Marek Štefan, MBA, z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol a vedoucí katedry infekčního lékařství IPVZ.  

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/60154-webcast-zaklady-antibioticke-terapie