Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


On-line vzdělávaní lektoři

Stručná metodika on-line vzdělávání pro lektory

V současné době je stále kladen větší důraz na distanční formy vzdělávání.

IPVZ bude postupně zahajovat realizaci on-line vzdělávání prostřednictvím webinářů, e-kurzů a webcastů. Níže naleznete stručné metodické pokyny pro lektory všech forem on-line vzdělávání:

Kurzy absolvované distanční formou vzdělávání (včetně samostudia) budou uchazečům započteny do specializační přípravy, pokud bude dodržen jejich obsah, jak jej udávají vzdělávací programy jednotlivých oborů. Nabídka on-line vzdělávacích akcí a přihlašování probíhá stejně jako u prezenčního vzdělávání přes webové stránky IPVZ pod záložkou Vzdělávací akce.

Ceník poplatků on-line vzdělávacích akcí

Minimální účastnický poplatek – elektronické specializační vzdělávání v povinných kurzech (e-kurz) Kč/den 1200,00
Minimální účastnický poplatek – ostatní elektronické vzdělávání požadované k získání specializované způsobilosti Kč/den 500,00
Minimální účastnický poplatek – elektronické CŽV vzdělávání (webinář, webcast) Kč/hodinu 200,00

Kontakty na pracovníky IPVZ pro přípravu on-line vzdělávání:

Technické zajištění: IT oddělení
Ing. Gabriela Seifertová, MSc.
Tel.: 271 019 202, mobil: 602 503 787, e-mail: seifertova@ipvz.cz

Jan Sochora
Tel.: 261 092 466, mobil: 602 164 237, e-mail: sochora@ipvz.cz

Metodické zajištění: Oddělení vědeckých informací
Mgr. Kateřina Hájková, MBA
Tel.: 261 092 470, mobil: 601 355 570, e-mail: hajkova@ipvz.cz

Soubor(y) ke stažení

Ceník poplatků on-line vzdělávání