Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Cestovní medicína je dnes v celém světě uznávaný multidisciplinární lékařský obor, jenž se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Obor vznikl a vyvíjel se stejně rychle jako letecká doprava a počty přepravovaných osob v posledních čtyřiceti letech. Cestování letadlem přestalo být doménou obchodníků, a tak postupně přibývalo cestujících směřujících letadlem na dovolenou.

První pracoviště cestovní medicíny vznikala v USA, Kanadě a ve Švýcarsku. Znalosti a zkušenosti odborníků na cestovní medicínu se neustále vyvíjejí a zdokonalují na základě řešení zdravotních problémů cestovatelů.

Dnes, kdy i naši turisté běžně cestují po celém světě – do exotických míst Afriky, karibské oblasti, do Jižní Ameriky a do Jihovýchodní Asie, by měli mít všichni lékaři základní znalosti oboru, aby mohli svému pacientovi podat alespoň základní informaci o zdravotních rizicích a možnostech prevence nebo případné léčby v destinaci, kam cestovatel směřuje.

Pracoviště bylo založeno v roce 2004 jako subkatedra tropické a cestovní medicíny a bylo umístěno na Kliniku infekčních nemocí FN Hradec Králové. Jejím vedoucím a jediným zaměstnancem v té době byl a dosud je prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. V roce 2008 bylo bází pro subkatedru Centrum očkování a cestovní medicíny při Poliklinice II, v Hradci Králové. V září 2015 bylo pracoviště znovu reaktivováno panem ředitelem IPVZ MUDr. Malinou a bylo nazváno výukové pracoviště tropické a cestovní medicíny se sídlem v Centru očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Od počátku roku 2017 došlo ke změně názvu na výukové pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování.

Kurzy jsou velmi hojně navštěvovány především praktickými lékaři pro dospělé, hygieniky, epidemiology, infektology a praktickými lékaři pro děti a dorost. Do současnosti některý z kurzů již absolvovaly stovky lékařů.

Mezi přednášejícími, kteří velmi často působili v kurzech, patří doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc., MUDr. Zdeňka Manďáková, prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., a MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Díky jejich podpoře oboru se mohla cestovní medicína v ČR velmi dobře rozvíjet.

Mezi stěžejní učebnice oboru patří Základy cestovního lékařství autorů J. Berana, J. Vaništy a spoluautorů, které vyšly v nakladatelství Galén. Pracoviště také vytvořilo elektronické kurzy cestovního lékařství (J. Vaništa a J. Beran), které byly později přeloženy do anglického jazyka, a mohou tak sloužit pro plánovanou výuku lékařů, zdravotnických i nezdravotnických pracovníků „Lékařů bez hranic“, pro které pod hlavičkou pracoviště dokončuje další rozsáhlé elektronické kurzy v anglickém jazyce MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Vedoucí pracoviště prof. Jiří Beran je velmi aktivní v mezinárodních odborných společenstvích, především dříve v Evropské spolupráci pro importovaná virová onemocnění (www.enivd.de), dále v Evropské spolupráci klinických pracovišť tropické medicíny (www.tropnet.net) a jako ocenění je možné brát i to, že organizoval v IPVZ v Praze v roce 2012 již 13. zasedání Tropnet o importovaných infekčních nemocech a na tomto setkání nechyběli představitelé nejdůležitějších evropských institutů tropické medicíny.

Profesor J. Beran byl mnohokrát oceněn odbornými společnostmi za nejlepší publikace a dvakrát toto ocenění získal od prezidia České lékařské společnosti, vždy společně se svým učitelem a přítelem prof. MUDr. Jiřím Havlíkem, DrSc.

Profesor J. Beran je autorem velmi důležité kapitoly Routine travel vaccines v mezinárodní monografii Travel Medicine 3rd edition, jež je ve světě nejvíce prodávána a je oceňována nejen v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, ale i v Evropě, ačkoli evropští autoři jsou v této monografii v menšině.

Je autorem mnoha zahraničních publikací s tematikou očkování a cestovní medicíny a jeho citační index v roce 2017 dosahoval přes 2 000.

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.