Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sdělení AKK

IPVZ nemá v současné době platnou akreditaci k provádění akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická technika a Radiologická fyzika. IPVZ na žádost MZ ČR vytvořilo aktualizovaný vzdělávací program AKK RT a RF, který bude po dokončení připomínkovacího řízení zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Dle tohoto vzdělávacího programu poté IPVZ vytvoří vlastní vzdělávací program a požádá o novou akreditaci.

Účastníci AKK dle předchozí akreditace, kteří absolvovali všechny požadované moduly, a kterým zbývá pouze vykonat závěrečnou zkoušku, se mohou po získání nové akreditace k této zkoušce přihlásit. Účastníci budou zkoušku vykonávat dle předchozích pravidel.

Uchazeči o AKK, kterým bylo v minulosti potvrzeno, že splňují kvalifikační požadavky na zařazení do AKK, již budou studovat dle nové akreditace.

Vstupním požadavkem do nového programu bude mimo jiné úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení bude ověření znalostí matematiky a fyziky na úrovni vysokoškolského magisterského studia, a dále ověření znalostí základů jaderné a radiační fyziky (veličiny a jednotky, aktivita, poločas přeměny, polotloušťka, základní interakce ionizujícího záření s látkou).

Přihláška

Tento seznam souborů neobsahuje žádné soubory.