Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Radiologická fyzika je nelékařský zdravotnický obor, který se zabývá aplikací ionizujícího záření v humánní medicíně. Oborově se člení na radiologickou fyziku v oborech radiodiagnostika, nukleární medicína a radioterapie. Početně se jedná o velmi malý obor, v celé České republice je kolem 100 radiologických fyziků rozprostřených do zmiňovaných tří specializací.

Radiologičtí fyzici tak byli rozděleni, co se týče postgraduálního vzdělávání, do tří velkých „mateřských“ oborů. Konečně profese radiologického fyzika byla do legislativy formálně zavedena až zákonem č. 96/2004 Sb. Rychlý postup technologií a nasazování nových moderních přístrojů i léčebných a diagnostických postupů klade rostoucí nároky na nelékařské pracovníky. Z toho důvodu IPVZ usoudil, v souladu s Českou společností fyziků v medicíně, že by si tento obor zasloužil samostatné výukové pracoviště, jehož zřízení následovalo v roce 2016.

Pracoviště vzdělává radiologické fyziky pořádáním seminářů a workshopů v dané oblasti, je zodpovědné za vedení Akreditovaných kvalifikačních kurzů radiologická fyzika a rovněž za teoretické vzdělávání v rámci specializace. V oblasti praktické spolupracuje s řadou významných českých zdravotnických institucí.

Mgr. Vladimír Vondráček