Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zahájili jsme řádnou distanční výuku

Pracoviště IPVZ v Praze zahajuje po měsíci nouzového stavu řádnou výuku zdravotnických pracovníků distanční formou.

Výukové pracoviště elektronického zdravotnictví zahájilo 16. dubna 2020, tedy  přibližně měsíc po vyhlášení nouzového stavu, řádnou výuku formou distančního vzdělávání.

Odborní pracovníci IPVZ připravili studio, ve kterém lze ve velmi dobré kvalitě připravovat webináře a nahrávat výukové programy. Přednášející pracuje ve studiu sám, za dodržení všech hygienických požadavků. Využívá podpory technika, který je v samostatné místnosti a zajišťuje nahrávání a vysílání vzdělávacího programu.

Distanční vzdělávání jsme zahájili v rámci kurzu Administrativní pracovník ve zdravotnictví. Tento kurz je osmidenní, epidemie jej přerušila v polovině. Zbývající přednášky mají účastníci možnost projít distanční formou.

Webinář je on-line vzdělávací forma, kdy se účastníci ze svých počítačů, na pracovišti nebo doma, připojí k internetové stránce, na které v reálném čase přednáší lektor IPVZ. Účastníci mu během nebo na konci přednášky mohou pokládat písemné dotazy, na které přednášející obratem odpovídá.

Pro ty posluchače, kteří se z vážných důvodů nemohli přednášky zúčastnit v reálném čase, je určen záznam, který IPVZ pořizuje k každého webináře. Posluchači se sice připraví o možnost on-line komunikace s lektorem, nicméně i přesto se s probíranou látkou seznámí.

Kromě přednášky mají studenti k disposici kopii prezentace lektora, v některých případech i další studijní podklady.

Kurz bude zakončen závěrečným testem, který je také připraven v elektronické podobě a posluchači jej absolvují distančně.

Rozhodli jsme se nejen dokončit již započatý kurz. Nabídneme zdravotníkům i další vzdělávání vyzkoušenou distanční formou. Je dost dobře možné, že protiepidemická opatření nedovolí pořádat klasické prezenční kurzy řadu měsíců. Dnes to vypadá, jako by celé zdravotnictví neřešilo nic jiného než koronavirovou infekci. Ale svět se nezastaví, naši pacienti potřebují i jinou péči, nepřestanou stonat, nesmíme opomíjet prevenci ani dispenzarizaci. Mladí lékaři dokončují specializační vzdělávání, potřebují splnit před-atestační kurzy a složit zkoušky. I další zdravotníci se chtějí průběžně vzdělávat, seznamovat se s novinkami i aktualitami, jak jsou zvyklí po celý odborný život. A úkolem IPVZ je jim takové vzdělávání nabízet.

Teprve čas ukáže, kolik z toho, co nás virus třeba v distančním vzdělávání naučí, využijeme i v době po pandemii.

Závěrem chci velice poděkovat jak technicko-organizačním pracovníkům IPVZ, tak lektorům, kteří se s odhodláním pustili do nové formy vzdělávání. Jejich nasazení si opravdu vážím.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
vedoucí vzdělávacího pracoviště elektronického vzdělávání
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

17. dubna 2020