Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Závěrečná zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Obor Všeobecné praktické lékařství - kmen VPL a kmen interní

Přihlášení ke zkoušce v základním kmeni

Ke zkoušce ve výše uvedených kmenech se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří si plní podmínky specializační přípravy podle vzdělávacích programů z roku 2018/2019.

Formulář přihlášky je volně ke stažení na adrese https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/zaverecna-zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni  (v souborech ke stažení).

Všechny přihlášky se odesílají na studijní oddělení IPVZ, Praha 10, Ruská 85.

Příslušná referentka studijního oddělení předá přihlášku příslušnému pedagogickému pracovišti IPVZ, které provede kontrolu splnění podmínek přístupu k závěrečné zkoušce a schválení zájemce o zkoušku.

Termíny, pozvánka a průběh závěrečné zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Pozvánka s informacemi o termínu, o místu konání a platebních údajích musí být odeslána zájemci o zkoušku minimálně 30 dnů před termínem zkoušky.

Stejně tak musí být odeslána pozvánka ke zkoušce členům zkušební komise. Zkušební komise má nejméně 3 členy.
Otázky ke zkoušce jsou zveřejněné na této stránce v souborech ke stažení. Každý účastník zkoušky si vylosuje 3 otázky, které musí zodpovědět.

Termíny zkoušek:

Kmen všeobecné praktické lékařství: 15.3.2021, 19.4.2021, 17.5.2021 (pouze pro lékaře na rezidenčním místě), 18.10.2021, 22.11.2021 (pouze pro lékaře na rezidenčním místě)
Kmen interní pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství: 15.3.2021, 19.4.2021, 17.5.2021 (pouze pro lékaře na rezidenčním místě), 18.10.2021, 22.11.2021 (pouze pro lékaře na rezidenčním místě)

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Platba za zkoušku se řídí nařízením vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékař a farmaceutů.

Výše úhrady činí:

První zkouška není zpoplatněna.

a) první opakování 3500 Kč
b) druhé a třetí opakování 5000 Kč

Soubor(y) ke stažení