Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontinuální vzdělávání - učebna klinických dovedností IPVZ

Rozšíření kompetence praktického lékaře

Katedra všeobecného praktického lékařství IPVZ zve praktické lékaře, kteří mají zájem o zdokonalení svých praktických schopností, do Učebny klinických dovedností. Novou formou přinášíme moderní poznatky v indikaci vyšetření mammologického, otoskopického a oftalmoskopického, s možností osvojit si základy těchto vyšetření.

Připraveny jsou také kurzy k rozšíření teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti urologie (vyšetření prostaty, nácvik mužské katetrizace) a celodenní kurz Základní přístupy k akutnímu pacientovi v terénu, ve kterém nebude chybět ani nácvik laryngeální intubace.

Zmíněné profesní dovednosti si lékaři osvojí na dokonalých modelech lidského těla, vyrobených v rozměrových i materiálových dimenzích, odpovídajících realitě. Záměrem tohoto moderního pracoviště, vybudovaného za výrazné sponzorské pomoci firmy Léčiva, je zdokonalit zručnost lékařů bez obtěžování pacientů opakovaným vyšetřováním prováděným za účelem výuky.

Nácvik na modelech je prováděn na základě teoretického úvodu, který obsahuje přehled indikací, přístup k danému vyšetření, interpretaci nálezů i jejich hodnocení z pohledu diferenciální diagnostiky. Detailní projekce patologických změn a jejich porovnání s normálním obrazem usnadní práci s modelem.Výuka je prováděna ve spolupráci s příslušnými specialisty, kteří pro každou vyšetřovací metodu vypracovali výukový program.