Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Spondylochirurgie (chirurgie páteře) je součástí tří oborů – ortopedie, neurochirurgie a traumatologie. Vychází z ortopedie a její začátky jsou na konci 60. let minulého století v operační léčbě skoliózy u dětí; v 70. letech se přidává chirurgie úrazů páteře a od 80. let pak i moderní neurochirurgie. Obor se rychle vyvíjí díky prudkému rozvoji implantátů (nejen z nerezu, ale i z MR kompatibilního titanu a některých plastů, jako je karbon v materiálové výbavě moderních implantátů). Zdokonalení anesteziologie umožňuje rozvoj předních přístupů na celé páteři, neúspěchy spondylodézy si vynucují zcela nový výzkum biomechaniky páteře s novým pohledem na řadu nemocí a symptomů, rychle se rozvíjí léčení degenerativních onemocnění páteře a spondylolistézy. Tyto změny v oboru si vynutily sjednocení názorů původních ortopedů, neurochirurgů a traumatologů natolik, že před dvěma lety vznikla i v České republice, podobně jako ve většině jiných zemí, samostatná odborná společnost páteřní chirurgie. Odborná a finanční náročnost oboru je velmi vysoká a spondylochirurgie zůstává náplní práce center na úrovni fakultních nemocnic nebo celostátních center. Páteř je především pohybovým orgánem a věda o páteři, spondylologie, je nedílnou součástí ortopedie. Doménou oboru ortopedie zůstávají tyto části:

  • Deformity páteře: Skolióza a juvenilní kyfóza neboli Scheuermannova choroba, posturální vady páteře – jejich konzervativní i operační léčba zůstávají výlučně náplní oboru ortopedie.
  • Kongenitální vady páteře: Operační léčení kongenitální skoliózy a kyfózy, neurofibromatózy, Marfanova syndromu a ostatních systémových onemocnění páteře dávají naději i těmto těžce postiženým dětem.
  • Spondylolistéza: Postihuje 4 % naší populace, a proto je její operační léčba tak významná a důležitá.
  • Zánětlivá onemocnění páteře: Specifická a nespecifická spondylitida a spondylodiscitida jsou díky rozvoji AIDS a sociálně slabých skupin na postupu a stávají se významnou součástí ortopedické spondylochirurgie.

Následující skupiny onemocnění jsou vedle ortopedie nedílnou součástí i traumatologie a neurochirurgie.

  • Úrazy páteře: Jejich akutní diagnostika a terapie patří v současné době do nově zřízených center úrazové chirurgie. Naše klinika má od tohoto roku oficiálně statut takového centra a traumatologie páteře je její přirozenou součástí.
  • Degenerativní onemocnění páteře: Onemocnění intervertebrálního disku, stenóza kanálu páteře a segmentální instabilita, vertebrogenní klaudikace postihují značnou část nejenom starší populace. Možnosti spondylochirurgie u těchto nemocí dávají pacientům podobnou naději na zlepšení kvality života jako rozvoj totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.
  • Nádory páteře, kde chirurgická léčba je kauzální u primárních a benigních nádorů a doplňující, často paliativní, v léčbě metastáz maligních nádorů. Zde dává tato léčba často jedinou naději na záchranu míchy s jinou kvalitou života těchto nemocných.

Výuka v oboru

Obor spondylochirurgie byl schválen jako nástavbový obor ortopedie, traumatologie a neurochirurgie, včetně nástavbové atestace. Podrobnosti podmínek získání této odbornosti, formy školení a praxe jsou předmětem jednání IPVZ a České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a budou stanoveny v tomto roce.

Doškolování formou samostatných stáží se ukazuje jako neefektivní. Na vychování odborníka nestačí ani šestiměsíční stáž, je nutný minimálně roční nebo ještě delší pobyt na specializovaném pracovišti. Proto se forma několikatýdenní stáže ukazuje jako neefektivní, není o ni zájem v žádném ze spondylochirurgických center v republice.

Spondylochirurgie v rámci ortopedické kliniky IPVZ začíná v roce 1989 získáním odborníka z Ortopedické kliniky FN Brno‑Bohunice, do té doby jediného centra. Z počátečních skromných začátků (asi 50 výkonů ročně) se spondylochirurgie rozšířila na 160 až 200 provedených výkonů ročně a zahrnuje celý rozsah oboru včetně léčení deformit páteře. Významně se též podílíme na vývoji a výzkumu implantátů ve spolupráci jak s ČVUT, tak i s výrobci. Subkatedra spondylochirurgie byla založena roku 1997, a tím dostalo doškolování ortopedů a traumatologů novou ucelenou formu výuky v oboru. Odborné zkušenosti jsou prezentovány ve formě celostátních kongresů páteřní chirurgie jednou ročně formou přednášek, mezinárodních kongresů a vědeckých publikací v ortopedickém časopisu. MUDr. Ladislav Tóth a MUDr. Josef Včelák, Ph.D., jsou členové České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP.

MUDr. Ladislav Tóth