Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Webcasty pro ukrajinské zdravotnické pracovníky připravené a realizované pracovníky ŠVZ IPVZ

Škola veřejného zdravotnictví (ŠVZ) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) připravila v období duben - říjen 2022 ve spolupráci s dalšími pracovišti IPVZ sérii bezplatných webcastů (webcast = krátké nahrané video) pro ukrajinské zdravotnické pracovníky - válečné migranty. Jednotlivá videa obsahují základní informace o platné zdravotnické legislativě, o zdravotnickém systému ČR, o financování zdravotnictví v ČR s důrazem na veřejné zdravotní pojištění i na poskytování zdravotních a sociálních služeb v ČR. Tento cyklus je vhodný pro zahraniční zdravotnické pracovníky, kteří se potřebují ve stručném souhrnu seznámit s naším zdravotnickým systémem.