Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Na velmi dynamický rozvoj interdisciplinárního oboru reprodukční medicína, který vyžaduje znalosti nejen z gynekologie a porodnictví, ale i z oblasti urologie a andrologie, genetiky, imunologie, reprodukční biologie, kryobiologie, onkologie a psychologie, zareagoval IPVZ v červnu roku 1997 zřízením samostatné subkatedry reprodukční medicíny. Od jejího vzniku vede subkatedru doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Cílem subkatedry je kontinuálně vzdělávat a doškolovat nejen odborníky aktivně působící v oboru, ale i všechny ostatní lékaře a specialisty z hraničních oborů, kteří chtějí udržet kontakt s vývojem v reprodukční medicíně. Kvalitativně novou etapu v práci subkatedry znamenal rok 2007, kdy se reprodukční medicína stala oborem, ve kterém je možnost získat zvláštní odbornou způsobilost (na základě získání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví). Možnost přihlásit se do oboru využilo od té doby sedm desítek lékařů, z nichž významná část absolvovala atestační zkoušku. Díky práci subkatedry jsou česká tkáňová centra zabývající se diagnostikou a léčbou poruch plodnosti vybavena specialisty, kteří mají doklad o adekvátním vzdělání v souladu s požadavky EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) a ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.