Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Podmínky pro přijetí ke zkoušce ze systematické psychoterapie

Seznam náležitostí k přijetí ke specializační zkoušce ze systematické psychoterapie:

 1. Je třeba přinést nebo předem poslat kopie potvrzení, že jste prošli některým z akreditovaných výcviků v psychoterapii včetně supervize, jež by neměla být kratší než 100 hodin setkání se supervizorem. Přijímají se i potvrzení ze skupinových supervizí.
 2. Lékaři musejí mít aspoň jednu atestaci z psychiatrie a psychologové musejí být atestovaní v klinické psychologii na Subkatedře psychologie IPVZ.
 3. Nakonec je třeba sepsat kazuistiku, v rozsahu do 20 stran textu. Ta se má skládat ze čtyř částí:
  • Úvod je optimálně protokolem z úvodního pohovoru, nebo (pokud proběhly) více úvodních pohovorů. Má obsahovat hlavně Vaše subjektivní dojmy z pacienta a Vaše hypotézy o tom, na čem a jak je třeba pracovat. Neměl by chybět ani Váš úsudek o tom, nakolik věříte, že pacient bude mít prospěch právě z té metody, kterou mu nabízíte.
  • Stručný popis celého terapeutického procesu, nejlépe ve formě příběhu, v žádném případě ne v podobě zápisů z jednotlivých sezení.
  • Ukázka z jednoho nebo dvou terapeutických sezení s doslovným záznamem interakcí pacienta s terapeutem včetně nevyslovených hypotes a reakcí terapeuta.
  • V závěru je třeba vyzdvihnout tzv. kurativní faktory, t.j. proč podle mínění terapeuta došlo k popsané změně, nebo proč se očekávaná změna neuskutečnila.

Samotná zkouška se koná ve vypsaných termínech na Subkatedře psychoterapie. Kromě diskuse o kasuistice zodpoví uchazeč tři vytažené otázky.

Soubor(y) ke stažení