Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost?

Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) je jedním z lékařů primární péče, lékařů prvního kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem. Do primární péče zařazujeme dále praktické lékaře pro dospělé, ambulantní gynekology a stomatology.

PLDD pečuje o děti a dorost, tedy od narození až do dovršení 19 let věku. Při své práci si přirozeně vytváří dlouhodobý vztah s celými rodinami, obvykle i více generacemi. Stejně tak se vytváří pevná vazba mezi PLDD a obyvateli místa, kde působí. PLDD se zde stává známou a váženou osobou.

PLDD stejně jako praktický lékař pro dospělé své pacienty registruje. Registrace vzniká rozhodnutím rodičů, kteří si svobodně zvolí lékaře pro své děti. Registrací se vytváří pevná vazba mezi lékařem, dětmi a jejich rodiči. Tato vazba je postavena na svobodném rozhodnutí rodičů a vzájemné důvěře.

Práce PLDD spočívá především v prevenci, léčebné péči, posudkové činnosti, podílí se i na péči o veřejné zdraví. Naše práce přesahuje i do jiných lékařských oborů, například dermatologie, chirurgie, ortopedie, alergologie, ORL, oftalmologie či psychiatrie.

PLDD pracuje obvykle samostatně, v malém týmu spolupracovníků. Je sám svým pánem, odpovídá za svou práci. Sám na základě svých preferencí a potřeb svých pacientů rozhoduje o ordinační době své ordinace. Zvláště pro lékařky matky je důležité, že se PLDD podílí podle svých možností na lékařské pohotovostní službě, ale nemusí nutně trávit noci na nočních službách jako naše kolegyně v mnoha jiných oborech včetně dětského lékařství.

Samostatná práce vyžaduje hluboké znalosti a velkou odpovědnost. PLDD spolupracuje s ambulantními specialisty a lůžkovým oddělením, kam posílá své pacienty, když jejich obtíže přesahují diagnostické a léčebné možnosti jeho ordinace.

U registrujícího praktického lékaře se ze zákona schází všechny informace o zdravotní péči, která byla poskytnuta jeho pacientům. I v našem systému úplné svobody volby lékaře pacientem hraje PLDD důležitou koordinační roli. Má přehled o tom, jaká péče byla či je různými lékaři pacientovi poskytována, předává spolupracujícím lékařům informace a doporučuje rodičům dítěte další péči.

Stabilní úhradový systém postavený na kombinaci kapitační platby a platby za výkony dává PLDD dlouhodobou podnikatelskou jistotu při financování vlastní praxe. Úhradový systém je postaven právě na registraci pacientů u PLDD.

Odborná společnost praktických dětských lékařů nám poskytuje zázemí pro odborný růst a celoživotní vzdělávání, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost nám pomáhá jako organizace podnikatelů s provozem ordinací, financováním, při jednání se státem, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady. SPLDD poskytuje svým členům také právní podporu.

Praktické lékařství pro děti a dorost je významným lékařským oborem. Je co do počtu lékařů pátým největším oborem. Náš obor má velkou perspektivu, PLDD jsou stále potřeba a díky značnému věkovému průměru stávajících kolegů bude potřeba PLDD v nejbližších dvou desetiletích trvat.

Především je však náš obor krásný. Spojuje v sobě atraktivitu dlouhodobé práce s rodinami, nejmodernější možnosti prevence, radost z prospívajících a rostoucích dětí. Naši práci rychle mění velké možnosti rychlé a přesné diagnostiky a účinné a šetrné léčby, která se díky novým technologiím a poznatkům stále více přesouvá z nemocnic do terénu. Velký prostor nám dává možnost odborného přesahu do dalších lékařských oborů.

Praktické lékařství pro děti a dorost je atraktivní, moderní, perspektivní a rychle se rozvíjející lékařský obor, který nabízí šikovným lékařům více než uspokojivou celoživotní profesní náplň.

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
vedoucí katedry Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha