Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Povinné kurzy v rámci oboru PLDD, KK PLDD a Pediatrie

Katedra PLDD organizuje v současnosti 3 druhy kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání. 

I. Kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru PLDD (pro lékaře zařazené do tohoto oboru). 

   Tyto kurzy jsou vypisovány pod Katedrou PLDD 

II. Kurzy v rámci Kvalifikačního kurzu pro přechod do PLDD

    Tyto kurzy jsou vypisovány stejně jako kurzy v rámci specializačního vzdělávání v oboru pediatrie - viz níže 

III. Kurzy, které jsou součástí specializačního vzdělávání v pediatrii, pro vzdělávací program z roku 2019, 2022, 2023. 

     Tyto kurzy jsou v každém semestru uveřejněny pod 2 nebo 3 pedagogickými pracovišti, kde

je nutné se na kurzy přihlašovat 

1. Subkatedra kvalifikačního kurzu pro obor PLDD

     * Specializační kurz – Očkování v praxi PLDD

     * Specializační kurz – Racionální ATB léčba

     * Specializační kurz – Posudková problematika v praxi PLDD 

     * Specializační kurz – Resuscitace novorozence 

     * doporučený kurz – Management soukromé praxe

2. Katedra dorostového lékařství 

     * Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřeným na rizikové chování v dospívání  

3. Katedra Hygieny a epidemiologie 

    * Specializační kurz – Očkování v praxi PLDD (v organizaci se střídá s katedrou PLDD) 

4. kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD /POCT metody/ 

     * e-learning, dostupný na vzdělávacím portálu EUNI 

-----------------------------------------------------------------------------------------

    

Kurzy, které jsou součástí specializačního vzdělávání v pediatrii, jsou v každém semestru uveřejněny pod 2 nebo 3 pedagogickými pracovišti, kde je nutné se na kurzy přihlašovat 

1. Subkatedra kvalifikačního kurzu pro obor PLDD

     * Specializační kurz – Očkování v praxi PLDD

     * Specializační kurz – Racionální ATB léčba

     * Specializační kurz – Posudková problematika v praxi PLDD 

     * Specializační kurz – Resuscitace novorozence 

     * doporučený kurz – Management soukromé praxe

2. Katedra dorostového lékařství 

     * Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřeným na rizikové chování v dospívání  

3. Katedra Hygieny a epidemiologie 

    * Specializační kurz – Očkování v praxi PLDD (v organizaci se střídá s katedrou PLDD) 

4. kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD /POCT metody/ 

     * e-learning, dostupný na vzdělávacím portálu EUNI