Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o vzájemném uznávání praxe v oborech dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost

(pediatrický společný základ/základní kmen)

 1. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání do 30. června 2009 (podle zákona č. 95/2004 Sb.) – mohou dokončit specializační vzdělávání podle vzdělávacího programu z roku 2005 nebo 2009, ale s podmínkou splnění veškerých požadavků daného programu
  1. Lékaři v oboru dětské lékařství postupující podle VP 2005 musí splnit:
   • společný pediatrický základ (36 měsíců), ukončený kurzem a testem, event. atestaci I. stupně z pediatrie
   • specializovaný výcvik v rozsahu 24 měsíců podle VP 2005
   • celkovou délku přípravy minimálně 60 měsíců
  2. Lékaři v oboru dětské lékařství postupující podle VP 2009 musí splnit:
   • základní pediatrický kmen (24 měsíců) ukončený kurzem a testem, nebo pediatrický základ ukončený testem do 31.12.2009, event. atestaci I. stupně z pediatrie
   • specializovaný výcvik v rozsahu 36 měsíců podle VP 2009
   • celkovou délku přípravy minimálně 60 měsíců na akreditovaném pracovišti
  3. Lékaři v oboru praktické lékařství pro děti a dorost postupující podle VP 2005 musí splnit:
   • společný pediatrický základ (36 měsíců), ukončený kurzem a testem, event. atestaci I. stupně z pediatrie
   • specializovaný výcvik v rozsahu 24 měsíců podle VP 2005 - celkovou délku přípravy minimálně 60 měsíců
  4. Lékaři v oboru praktické lékařství pro děti a dorost postupující podle VP 2009 musí splnit:
   • základní pediatrický kmen (24 měsíců) ukončený kurzem a testem, nebo pediatrický základ ukončený testem do 31.12.2009, event. atestaci I. stupně z pediatrie
   • specializovaný výcvik v rozsahu 24 měsíců podle VP 2009
   • celkovou délku přípravy minimálně 48 měsíců na akreditovaném pracovišti
 2. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání po 1. červenci 2009 (podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.) – absolvují specializační vzdělávání jen podle vzdělávacího programu z roku 2009 na akreditovaném pracovišti v plném rozsahu
 3. Započitatelnost absolvované praxe, vzdělávání do první části specializačního vzdělávání - základního pediatrického kmene (VP 2009)
  • atestace I. stupně z pediatrie (složená do roku 30.6.2005) – je ekvivalentem pediatrického kmene, lékaři mohou požádat o vydání certifikátu po absolvování pediatrického kmene
  • společný pediatrický základ (VP 2005) – je-li ukončený do 31.12.2009 je ekvivalentem základního pediatrického kmene, lékaři musí o uznání požádat, včetně vydání certifikátu
  • započítání praxe z neukončeného společného základu do pediatrického kmene
  • lze uznat celkem 22 měsíců: 18 měsíců na dětském lůžkovém oddělení, 1 měsíc AR, 3 měsíce neonatologie
  • další odpovídající absolvovanou praxi
  • zbývá doplnit 2 měsíce dětské lůžkové oddělení na AP, povinný kurz a test – po testu bude vydán certifikát
 4. Započitatelnost absolvované praxe do 2. části specializačního vzdělávání – specializovaného výcviku (ze VP 2005 do VP 2009 daného oboru)
  1. v oboru dětské lékařství - lze uznat celkem minimálně 11 měsíců
   • 3 měsíce praxe na neonatologii
   • 1 měsíc chirurgie
   • 1 měsíc PLDD
   • 6 měsíců odborné praxe pro společný základ do doplňkové praxe
    (4 měsíce odborné ambulance, 2 měsíce praxe PLDD)
   • event. další doloženou praxi na odpovídajícím dětském lůžkovém oddělení
   • nutné doplnit 1 měsíc na perinatologickém centru
  2. v oboru praktické dětské lékařství - lze uznat celkem minimálně 8 měsíců
   • 3 měsíce PLDD
   • 5 měsíců odborné ambulantní praxe pro společný základ do doplňkové praxe
    (4 měsíce odborné ambulance, 1 měsíc chirurgie)
   • event. další doloženou praxi na odpovídajícím dětském lůžkovém oddělení
   • nutné doplnit 4 měsíce odpovídající praxe PLDD a 1 měsíc na perinatologickém centru
 5. Vzájemná započitatelnost praxe mezi DL a PLDD u lékařů se získanou specializovanou způsobilostí (příslušná atestace nebo § 44)
  • ze specializačního vzdělávání v DL do PLDD
   • 5 měsíců odborné ambulantní praxe pro společný základ
   • 3 měsíce PLDD
   • event. další doloženou praxi na odpovídajícím dětském lůžkovém oddělení
   • nutné doplnit praxi PLDD (min. 4 měsíce)
  • ze specializačního vzdělávání v PLDD do DL

   • 6 měsíců odborné ambulantní praxe pro společný základ, včetně 2 měsíců PLDD

   • event. další doloženou praxi na odpovídajícím dětském lůžkovém oddělení

   • nutné doplnit zbývající praxi na dětském lůžkovém oddělení (min. 15 měsíců)  a 1 měsíc na perinatologickém centru
 6. Uznávání vzdělávacích akcí
  • shodné absolvované kurzy jsou uznávány – platnost je 5 let
  • kurz Základy zdravotnické legislativy (1 den) – absolvování lze jen do konce roku 2010, pak již jen 2denní kurz Základy etiky, komunikace a zdravotnické legislativy
 7. O dalších event. změnách ve specializačním vzdělávání budou poskytnuty informace na webových stránkách IPVZ a obou odborných společností.

Z jednání doc. MUDr. Hany Houšťkové, CSc., MUDr. Hany Cabrnochové a PhDr. Jany Krejčíkové, Ph.D. v IPVZ.
Praha 8. června 2010