Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sdělení pedagogickým pracovištím IPVZ

Kabinet vědeckých informací, nabízí ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou přednášky nebo instrukce k tématu informačního vzdělávání, které lze zařazovat do vašich školících akcí. Cílem přednášek, které lze kombinované s interaktivními cvičeními, je účastníky školících akcí seznámit s možnostmi vyhledávání odborných důvěryhodných informací v klasických i elektronických profesionálních informačních zdrojích. Školencům zařazeným ve specializačním vzdělávání, které jsou ukončeny písemnou atestační prací, umožnit kvalifikovanou informační přípravu s případným zpracováním literární rešerše.

Témata přednášek nebo výukových instrukcí, které lze zařadit do vašich programů, jsou :

  1. Vědecké informační zdroje, databáze , elektronické knihy a časopisy, možnosti klasického i online přístupu. Možnosti vyhledávání typu „Google“. (60 minut)
  2. Jak napsat kvalifikační práci. Bibliografická citace. 45 m
  3. Vědecká publikační činnost. Struktura odborného sdělení. Jak napsat odborný text. Témata jsou volitelná podle vašeho zadání. 45 m
  4. Národní lékařská knihovna - zdroje a knihovnicko informační služby i online pro zdravotníky. 15 min.

Kontakt

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

e-mail: lesenkova@ipvz.cz
e-mail: lesenkov@nlk.cz
tel.: 602 533 723
tel.: 296 335 932