Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Mezinárodní spolupráce - EAHIL

Kabinet vědeckých informací a EAHIL

PhDr.Eva Lesenková je aktivním členem EAHIL (Evropské sdružení pro zdravotnické informace a knihovny) od roku 1994. Účastní se a publikuje na těchto mezinárodních pracovních setkáních v oboru informační vědy, zejména v oblasti knihovnicko informačních systémů, zdrojů a služeb a informační gramotnosti uživatelů. Od roku 2004 je ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou v Praze garantem pracovní skupiny výboru EAHIL pro "Akreditaci a profesionální rozvoj zdravotnických informačních profesionálů. Informace též na www.eahil.net

Poslání a cíle

Poslání a cíle mezinárodního evropského nevládního a neziskového sdružení EAHIL:

  • sdružuje zdravotnické evropských knihovníků a informatiků a vytváření komunikačních nástrojů ( bulletinu, elektronických medií, setkání a konferencí a dalších )
  • podporuje kontinuální vzdělávání a možnosti spolupráce evropských zdravotnických knihovníků zejména s ohledem na nové technologie a nacházet způsoby rozvoje spolupráce zejména s rozvíjejícími se evropskými zeměmi
  • podporuje zdokonalování odborných dovedností zdravotnických knihovníků a kvalitu a standardizaci evropského zdravotnického knihovnictví
  • usiluje o určování a definování cílů společného úsilí a iniciuje činnosti ve prospěch evropských zdravotnických knihoven s ostatními mezinárodními i národními sdruženími,organizacemi a institucemi
  • podporuje relevantní odborné zájmy členů
  • spolupracuje při tvorbě programů kvality a standardů léčebných postupů v lékařských knihovnách podílejících se na výzkumu
  • reprezentuje zdravotnické knihovny na evropské úrovni, obzvláště v evropských institucích a organizacích WHO

Soubor(y) ke stažení

The perspectives and current state of the process of accreditation and professional development

in the area of medical librarianship in the Czech Republic