Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Kabinet vědeckých informací je pedagogickým útvarem IPVZ a podílí se na lektorské spolupráci externí formou .Nabízí pro všechny typy školicích akcí IPVZ nebo jiných subjektů, informační vzdělávání určené účastníkům postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Cílem výuky je především u akcí specializačního vzdělávání, které jsou ukončeny písemnou atestační prací, umožnit školencům kvalifikovanou informační přípravu, získání orientace při vyhledávání profesionálních informačních zdrojů na internetu a navigaci k využívání veřejných knihovnicko informačních služeb v České republice.

Předmětem výběrových výukových instrukcí, které lze po dohodě zařadit do vašich programů, jsou :

  1. Informační systémy vědeckých informací ve zdravotnictví, možnosti jejich využití pro vědeckou a vzdělávací činnost. (40 minut)
  2. Vědecké informační zdroje, databáze a elektronické časopisy, možnosti přístupu. (60 minut)
  3. Vědecká publikační činnost. Struktura odborného sdělení. Jak napsat odborný text. Bibliografická citace. (60 minut)

Kombinace témat je volitelná podle vašeho zadání.

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

e-mail: lesenkova@ipvz.cz
e-mail: lesenkov@nlk.cz
tel.: 602 533 723
tel.: 296 335 932