Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra ortopedické protetiky funguje jako součást katedry ortopedie IPVZ. Vedením subkatedry je pověřen MUDr. Michal Matějíček, CSc. Dlouhodobým úkolem subkatedry je vytváření komplexního náhledu klinika různých lékařských oborů na možnosti prostředků ortopedické protetiky v léčbě či v doléčování řady klinických stavů. Náplň jednotlivých kurzů se postupem časem vyvíjí tak, jak se objevují v praxi zejména nové výrobní technologie v návaznosti na nové stavební materiály, které přicházejí na trh. Stejným tempem vstupují na trh nové typy prostředků zdravotnické techniky, jaké nebylo možno vyrobit pomocí starších výrobních technologií a se staršími materiály. Stejně tak se vyvíjejí i designové a funkční možnosti nově koncipovaných protetických výrobků. Jsou prezentovány funkční a stavební možnosti řady nových stavebnicových systémů, zejména v ortotice, určených k funkčnímu ošetření následků zvláště neurologických onemocnění a poúrazových stavů, pořádány jsou informační kurzy k nově nastupujícím CAD‑CAM technologiím, jejich možnostem, výhodám i případným nevýhodám. V posledním období je věnována pozornost prezentaci nové technologie v ošetření plagiocefalie pomocí korektivních helmiček.

Teoretický výstup subkatedry ortopedické protetiky je významně podporován dlouhodobě praktickou činností protetické výrobní firmy METIS, s.r.o. Subkatedra úzce spolupracuje s mateřskou katedrou ortopedie jak v přednáškových kongresových aktivitách, tak i v publikační práci. Nezanedbatelná je i činnost examinátorská s uváděním nových specialistů v oboru ortopedická protetika do praxe.

MUDr. Michal Matějíček, CSc.