Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra orální a maxilofaciální chirurgie byla konstituována v roce 1997 v rámci katedry stomatologie. Vedoucím byl až do svého skonu prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Od roku 2017 se pak ujal vedení katedry doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. Sídlem subkatedry je Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2.

Náplň oboru orální a maxilofaciální chirurgie tvoří diagnostika a léčení řady onemocnění anatomicky lokalizovaných v dutině ústní a v přilehlých lokalitách. Především to jsou následky neléčeného zubního kazu, zánětlivá onemocnění, deformity obličeje a ortodontické anomálie, nádory v oblasti ústní dutiny a krku, úrazy zubů a obličejové kostry. Orální chirurgie zahrnuje chirurgické výkony na zubech, na alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních dutiny ústní. Chirurgie maxilofaciální (nebo též kraniomaxilofaciální) se zabývá složitějšími výkony a postupy v oblasti čelistí, obličeje a krku, očnice a baze lební. Významná je spolupráce oboru s dalšími lékařskými obory, např. s plastickou chirurgií, neurochirurgií, oftalmologií, otorinolaryngologií, traumatologií a invazivní radiologií. Zvláštní vývoj prodělávají v současné době rekonstrukční chirurgické postupy s využíváním mikrochirurgické techniky. Velkým rozvojem prochází také problematika rekonstrukcí temporomandibulárního kloubu pomocí totálních endoprotéz. Dále jsou zaváděny moderní miniinvazivní endoskopické diagnostické a operační techniky, které se využívají v anatomické oblasti čelistní dutiny, temporomandibulárního kloubu, v traumatologii očnice. Stále více se uplatňuje a využívá laserová technika (především v onkologické chirurgii – fotodynamická terapie a laserová hypertermie – a v rehabilitační léčbě). Dalším odvětvím orální a maxilofaciální chirurgie je dentální implantologie a využívání biomateriálů. Samostatnou subdisciplínou, která prodělává mimořádný rozvoj spojený se zaváděním nových zobrazovacích metod, je orální a maxilofaciální rentgenologie.

Subkatedra pravidelně pořádá v rámci vzdělávacích programů IPVZ specializační kurzy a specializační odborné stáže v přípravě k atestaci z orální a maxilofaciální chirurgie. Pro praktické lékaře – stomatochirurgy – jsou pořádány odborné stáže. Specializačních stáží a kurzů se ročně účastní kolem 50 lékařů. Členové subkatedry kromě těchto aktivit přednášejí o nejnovějších poznatcích z oboru orální chirurgie, maxilofaciální chirurgie, dentální implantologie, orální a maxilofaciální rentgenologie na akcích IPVZ, 1. LF UK, České stomatologické komory a dalších odborných společností.

Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.