Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Certifikovaný kurz onkourologie je oficiálně uveden ve vyhlášce č. 286/2013 Sb. ze dne 5. září 2013. V rámci akreditační komise MZ ČR vznikla subkomise pro onkourologii, jejímž předsedou byl jmenován prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. Na návrh vedoucího katedry urologie IPVZ prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., byla zřízena subkatedra onkourologie IPVZ a jejím vedoucím byl ke dni 1. 9. 2015 jmenován prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK v Praze a FN v Motole. Následně byl vyhlášen vzdělávací program onkourologie ve Věstníku MZ ze dne 20. 5. 2015, částka 5. Po složení zkoušky byli jmenováni tzv. zakladatelé oboru onkourologie, vznikají první akreditovaná pracoviště pro onkourologii a do nástavbového oboru onkourologie se přihlásili první urologové z akreditovaných lůžkových pracovišť urologie.

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.