Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra nelékařských povolání byla v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví založena roku 2013. Její současná vedoucí Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., působí na katedře od roku 2015. Za tyto dva roky se podařilo realizovat mnoho zajímavých kurzů a seminářů, kterých se pro jejich atraktivitu zúčastňují nejen zdravotničtí pracovníci z řad nelékařů, ale i lékaři.

Základními devizami v konstrukci vzdělávacího plánu katedry jsou kvalitní lektoři, kteří nejen vědí, ale umějí své vědění předat, a důraz na praktickou, interaktivní a živou výuku. V takto vzniklé multidisciplinární týmové atmosféře je radost vzdělávat i být vzděláván.

Zájem odborné veřejnosti o akce katedry potvrzuje nejen návštěvnost akcí, ale i „vyvážení“ akcí „na klíč“ do zdravotnických zařízení mimo mateřskou základnu IPVZ.

Těžištěm práce katedry byly až dosud jednodenní semináře atraktivních témat pro zájemce z řad zdravotníků napříč profesním spektrem: Sebeobrana pro zdravotníky Krav Maga, Škola zad pro zdravotníky, Prevence poškození pohybového aparátu a základy tapingu, Bezpečnost na operačním sále, Bazální stimulace, Management bolesti z pohledu sestry, EKG – základy popisu křivek a Efektivní komunikace a vedení porad.

Postupně mohly vzniknout i akce, které vyžadují dlouhodobější přípravu k akreditaci MZ ČR, jako jsou certifikované kurzy Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou a Diagnostika a terapie pomocí prizmat pro ortoptisty.

V roce 2018 je nově akreditován certifikovaný kurz Odborný asistent posudkového lékaře. V roce 2016 se podařilo otevřít vzdělávání pro zrakové terapeuty, kteří v akreditovaném kvalifikačním kurzu nyní mohou získat odbornou způsobilost k výkonu tohoto nelékařského zdravotnického povolání.

Rok 2017 završila katedra realizací specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky s názvem Organizace a řízení ve zdravotnictví, které je určeno lékařům v manažerských pozicích.

Ambicí pro roky další zůstává realizace vzdělávání pro týmy v terénu na úrovni komunity, ve spojení efektivní spolupráce mezi zdravotní a sociální péčí. V této oblasti spolupracuje katedra nelékařských povolání IPVZ s ostatními zainteresovanými vedoucími kateder, ať již je to v programu specializačního vzdělávání Komunitní ošetřovatelská péče, nebo spoluprací „napříč katedrami IPVZ“ v dalších vznikajících projektech, které by koncept efektivní péče v komunitě podpořily.

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.