Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V roce 1981 byla zřízena samostatná subkatedra nefrologie IPVZ úzce spolupracující s katedrou vnitřního lékařství IPVZ (vedoucí doc. MUDr. Ratmír Rath, DrSc., a poté prof. MUDr. Jiří Kocián, DrSc.). Vedoucím subkatedry nefrologie se stal prof. MUDr. Otto Schück, DrSc., který byl též současně přednostou III. interní výzkumné základny IKEM. Prvním asistentem subkatedry byl doc. MUDr. Jan Malý, CSc. Po jeho odchodu na místo přednosty I. interní výzkumné základny IKEM získal místo odborného asistenta MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., který se stal nástupcem prof. Schücka. Profesor MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., vedl subkatedru v letech 1995–2015. Současně byl v letech 1997–2007 přednostou Kliniky nefrologie IKEM (vznikla z III. interní výzkumné základny IKEM) a tato klinika je dosud klinickou bází subkatedry. Významně se rozšířila pedagogická činnost subkatedry. Subkatedra nefrologie pravidelně organizovala předatestační školení stážistů zaměřené na praktickou i teoretickou přípravu k atestaci. Probíhaly zde i atestace z nefrologie, kterých se pravidelně účastnili vedle členů subkatedry i vedoucí nefrologové z ČR. Byl průběžně rozšiřován počet asistentů, kterými byli postupně MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Jiří Lácha, CSc., MUDr. Petr Táborský, MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Petr Bubeníček, CSc., MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D., MUDr. Janka Slatinská a MUDr. Alena Paříková, Ph.D. Emeritním profesorem subkatedry byl prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

Vedoucí subkatedry nefrologie IPVZ je od roku 2015 prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., který je zároveň přednostou Kliniky nefrologie IKEM od roku 2007, asistentkou je Bc. Michaela Prokopová. V souvislosti se změnou legislativy v oblasti postgraduálního vzdělávání lékařů se organizace atestací přesunula na lékařské fakulty. Nadále však na subkatedře probíhá část předatestační přípravy, je zde prováděna praktická část atestační zkoušky, obhajoba atestační práce a písemná část atestační zkoušky (test).

V poslední době jsou postgraduální kurzy organizovány se zaměřením na poruchy vnitřního prostředí (MUDr. Jan Havlín, prof. Vladimír Teplan), na různé aspekty transplantací ledvin (prof. Ondřej Viklický) a na glomerulonefritidy (prof. Vladimír Tesař).

Subkatedra využívá při postgraduálním vzdělávání lékařů výhody spočívající v možnostech živých přenosů z operačních sálů nebo histopatologické kurzy s nefropatology pracujícími s moderními mikroskopickými technikami. Stáže na pracovišti pak umožňují frekventantům přímý kontakt s pacienty léčenými moderní biologickou léčbou, desensitizačními protokoly, aferetickými metodami a peritoneální dialýzou. Na pracovišti jsou frekventanti svědky rychlého přenosu posledních vědeckých poznatků do reálné klinické praxe, ať již v klinické nefrologii, nebo speciálně v programu transplantací ledvin od zemřelých či od žijících dárců.

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.