Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nový společný farmaceutický základ pro nemocniční a veřejné lékárenství

Pro farmaceuty vešel dne 1.3.2015 v platnost Věstník MZ č. 3, který stanoví nový společný základ pro vzdělávací programy oborů: klinická farmacie, nemocniční lékárenství a veřejné lékárenství v délce 24 měsíců. Všichni farmaceuti zařazení po tomto datu musí již splňovat tento nový společný základ.

Úplné znění naleznete zde.