Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace k platnosti vzdělávacích programů pro atestanty

Pro farmaceuty zařazené do specializačního vzdělávání (Veřejné lékárenství, Nemocniční lékárenství, Klinická farmacie) před 1. 3. 2015 platí Vzdělávací program z r.2005

Pro farmaceuty zařazené do specializačního vzdělávání (Veřejné lékárenství, Nemocniční lékárenství, Klinická farmacie) po  1. 3. 2015 platí  Věstník MZ č. 3/2015, který stanovuje nový společný základ pro vzdělávací programy oborů: Klinická farmacie, Nemocniční lékárenství a Veřejné lékárenství v délce 24 měsíců. Všichni farmaceuti zařazení po tomto datu již musí splňovat podmínky tohoto nového společného základu.

Pro farmaceuty zařazené do specializačního vzdělávání po 30. 6. 2017 platí vyhláška č. 73/2019 Sb. o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů.

PharmDr. M. Heislerová, Ph.D.