Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace k platnosti vzdělávacích programů pro atestanty

Vzhledem k  aktuálním změnám legislativy upozorňuji, že pro farmaceuty zařazené do specializačního vzdělávání po 1. 3. 2015 platí nová pravidla pro vzdělávání dle Věstníku MZdČR č. 3/2015. Farmaceuti zařazení před tímto datem se vzdělávají i nadále podle Vzdělávacích programů z roku 2005.

PharmDr. M. Heislerová, Ph.D.