Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Koloproktologie jako samostatná chirurgická disciplína se začíná v Americe tvořit již koncem předminulého století, kdy v roce 1899 v Columbusu, Ohio byla založena American Proctologic Society, která byla v roce 1973 přejmenována na současnou American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) a je reprezentována časopisem Diseases of the Colon and Rectum. V Evropě, mnohem později, ze dvou obdobných společností jejich sloučením počátkem devadesátých let minulého století vzniká European Society for Coloproctology s časopisem Colorectal Disease.

V Československu již koncem padesátých let minulého století prof. MUDr. J. Novák, DrSc., v Nemocnici Na Bulovce soustřeďuje kolem sebe kolegy se speciálním zájmem o tento chirurgický obor. Teprve v sedmdesátých letech se podařilo ustanovit při Československé chirurgické společnosti oficiální Koloproktologickou sekci, která ve své práci pokračuje v rámci České chirurgické společnosti (ČCHS) ČLS JEP dodnes.

Koloproktologie ve své náplni má diagnostickou a terapeutickou problematiku čtyř základních okruhů. Jde o nádorová onemocnění střev a konečníku, zánětlivé střevní choroby (kolitidy, Crohnova choroba), včetně degenerativních, dále pak poruchy funkce dna pánevního (inkontinence, obstipace) a choroby perianální (hemoroidy, abscesy, píštěle, fisury apod.).

Tento chirurgický podobor se díky společnému úsilí České chirurgické společnosti ČLS JEP a chirurgické katedry IPVZ podařilo zařadit do nástavbových oborů v rámci vyhlášky MZ ČR č. 361/2010 Sb., takže s účinností od 1. 1. 2011 se lze k této specializaci přihlásit. IPVZ byl pověřen organizačním zajištěním, a tak byla ustanovena subkatedra koloproktologie v čele s prof. MUDr. Františkem Antošem, CSc., FEBS, se sídlem v Nemocnici Na Bulovce. V rámci této subkatedry byl vytvořen základní okruh několika odborníků („otců oboru“), kteří připravili vzdělávací program, podmínky pro přihlášení se do oboru a podmínky atestační, včetně zkušebních otázek. V prvních dvou letech působnosti subkatedry bylo možno využít zkráceného zkušebního procesu pro kolegy, kteří prokázali již dřívější dlouhodobý zájem o tento obor (počet publikací, přednášek, kandidátskou či doktorskou práci na koloproktologické téma). Do současnosti získalo specializační diplom v oboru koloproktologie již 35 chirurgů, dalších 54 je do oboru přihlášeno a plní podmínky specializačního programu.

Subkatedra se do vzdělávání zapojuje ve spolupráci s Koloproktologickou sekcí ČCHS ČLS JEP pořádáním každoročních koloproktologických dnů s účastí mnoha význačných zahraničních řečníků. Zvláště úspěšnou byla konference v roce 2015, kdy bylo možné s podporou evropských fondů zajistit vystoupení celé plejády evropských odborníků. S podporou evropských fondů (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost) byla pod edičním vedením katedry předními českými specialisty sepsána Koloproktologie, která slouží jako studijní materiál pro naše zkoušky. V roce 2016 pak vychází publikace Mladé fronty s názvem Koloproktologie, vybrané kapitoly. Další publikace tohoto formátu je zpracována i pro rok 2017. V nejbližším horizontu bude třeba vypracovat novou strukturu oboru, a to v souladu s novelizací vyhlášky MZ ČR.

Prof. MUDr. František Antoš, CSc., FEBS