Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace pro účastníky certifikovaného kurzu a kurzu celoživotního vzdělávání technická audiologie

V roce 2020 proběhly 3 části kurzů Technická audiologie, poté musely být vzhledem k pandemii covidu dočasně pozastaveny, protože distanční výuka není v případě těchto kurzů možná.

Kurzy budou pokračovat 4. částí, a to nejdříve na jaře 2022. O obnovení výuky bude s předstihem informovat Studijní oddělení IPVZ.

V Praze dne 29.3.2021
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ