Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Studijní materiály před 2021 - Specializovaná způsobilost Klinický inženýr

Kurz Dg zobrazování - studijní materiály

Kurz Pořizování a provoz zdravotnických přístrojů - studijní materiály

Kurz Technická výbava zdravotnických budov a prostor - studijní materiály

Kurz Výzkum v medicíně - studijní materiály

Kurz Biosignály a jejich zpracování - studijní materiály

Kurz Monitorovací systémy pro intenzívní péči a přístroje funkční diagnostiky - studijní materiály

Kurz Bazální přehled fyziologie a patofyziologie srdce ve vztahu k povrchovému elektrokardiogramu – část 1 a 2 - studijní materiály

Kurz Přehled chirurgických metod pro klinické inženýry - studijní materiály

Kurz Podpora, udržení, kontrola, dočasná náhrada životních funkcí - studijní materiály

Kurz Elektroterapie srdce, elektrofyziologické mapování srdcestudijní materiály

Kurz Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace - studijní materiály

Kurz Infúzní pumpy a injekční dávkovače - studijní materiály

Kurz Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce - studijní materiály

Kurz Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí - studijní materiály

Materiály z teoretických kurzů v rámci SV KI, zaměření Technická podpora v radioterapii v období 03 až 04/2016 - studijní materiály

Materiály z teoretických kurzů v rámci SV KI, zaměření Technická podpora v diagnostickém zobrazování v období 01/2016 (9 dnů) - studijní materiály

Materiály z teoretických kurzů v rámci SV KI, základní kmen 09 až 12/2016 - studijní materiály

Materiály z teoretických kurzů v rámci SV KI, zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii, cévní chirurgii a zaměření Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve v období 09 až 12/2016 - studijní materiály

Legislativa na pracovištích RT v souvislosti s novým AZ a dalšími vyhláškamistudijní materiály

Doplněk k tematickým okruhům z teoretických kurzů pro atestační zkoušku v rámci SV KI, zaměření Technická podpora v diagnostickém zobrazování, 06/2017 - studijní materiály

Materiály z teoretických kurzů v rámci SV KI, zaměření Zpracování a analýza biosignálů 02 až 03/2017 - studijní materiály

Základní kmen SV KI 1. pol. 2019 (prezentace teoretických kurzů)studijní materiály

Materiály z teoret. kurzů v rámci SV KI, zaměření Tech. podpora v kardiologii, kardiochir., cévní chir. a zaměření Tech. podpora v chir. oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve v období 09 až 12/2019studijní materiály