Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Změna ve způsobu testování znalostí v kurzu Informatika a statistika ve zdravotnictví

Ve snaze ušetřit dojíždění mimopražským účastníkům specializačního vzdělávání je s garantkou kurzu, prof. Zvárovou, dohodnuto, že test bude dálkový a pro účastníky běhů 27/28 květen a 17/18 červen je testování stanoveno na 24. června 2013 v určitou hodinu, kterou včas oznámíme. Test bude zkoušeným k dispozici na jejich počítačích na přesně vymezenou a vyznačenou dobu (nejspíše to bude 45 minut). Účastníci kurzů dostanou včas parametry připojení do testovacího prostředí EuroMise, budou si moci spojení ze svých počítačů vyzkoušet a seznámit se s tímto prostředím. Kurz nebo kurzy (s dosud nevyhlášeným termínem) v zimním semestru budou mít svůj vlastní termín testu. Podle potřeby bude stanoven i termín náhradní.
Vzhledem k modifikovatelnosti testu je zbytečné přezkoušení znalostí oddalovat, spoléhat se na náhradní termín, kvůli získání správných odpovědí či výsledků. Také je jistě každému zřejmé, že vzhledem k vymezenému času testu není možné spoléhat na listování v poznámkách či v učebnici, kterou každý účastník kurzu obdrží, nýbrž že předchozí příprava je nezbytná. Nespoléhejte na „domácí anonymní prostředí bez dozoru“.
Podrobnější informace získají účastníci SV během kurzu.

17.5.2013

Ing. A. Grošpic, CSc.
vedoucí Kabinetu biomedicínské techniky IPVZ