Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sdělení - prosinec 2014

Od 1.1.2015 byl vedením katedry biomedicínské techniky IPVZ pověřen ředitelem IPVZ doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. Nicméně, pan Ing. Antonín Grošpic, CSc. stále zůstává členem katedry a bude se podílet zejména na realizaci specializačního vzdělávání - Klinické inženýrství. Zároveň si dovolujeme poděkovat panu Ing. Grošpicovi za jeho dlouholetou snahu a vytrvalost posunout nelékařské technické obory do standardního cyklu celoživotního vzdělávání, čímž zcela jistě přispěl k tomu, že biomedicínští technici a inženýři, ale zejména kliničtí inženýři se stanou standardní součástí týmů na klinikách v ČR.