Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Dětská klinická psychologie - informace

Seznam kontaktních odborníků, kteří  podají informaci o stavu dětské klinické psychologie v jednotlivých krajích.

Jelikož dle platné legislativy se není možné registrovat jako specialista - dětský klinický psycholog (DKP) a tedy nelze ani vyhledávat efektivním způsobem DKP v registru na www.nconzo.cz, sestavili jsme tým odborníků, na které se lze obrátit a kteří přislíbili v případě dotazu přispět informací o stavu DKP ve svých krajích. 

V této souvislosti uvádíme, že DKP jsou atestovaní zdravotničtí pracovníci (disponující ještě navazující atestací v dětské klinické psychologii poté, co dosáhli základní atestace v oboru klinická psychologie).  Jejich úkolem je provádět  specializované klinickopsychologické výkony ve zdravotní péči o děti, zejména pak:

 • specializovanou klinickou psychologickou diagnostiku a systematické dlouhodobé psychologické vedení:
  •  u dětí do 3 let věku,
  • u dětí a dospívajících s těžkým vývojovým nebo kombinovaným postižením
  • u dětí a dospívajících s vážnými psychickými poruchami (infantilní autismus, Aspergerův syndrom, pervazivní vývojové poruchy obecně, poruchy psychotické – schizofrenie, bipolární afektivní porucha, apod.);
  • u dětí a dospívajících se zdravotním ohrožením, chronickými nmocemi, vývojovými poruchami, smyslovými vadami, pohybovým nebo kombinovaným postižením, a podobně
 • diferenciální diagnostiku (tj. rozvahu a odlišení výše popsaných poruch od jiných psychických poruch a potíží) pro účely klinické i posudkové
 • specializované psychoterapeutické vedení a psychoterapii
 • věnovat se systematickému dlouhodobému psychologickému vedení dětí a dospívajících; provádět specializované dětské klinické poradenství, popřípadě rehabilitační či reedukační psychologické postupy v rámci zdravotní péče o děti a dospívající;

S dětskými pacienty, kteří  nepotřebují nutně tuto vysoce specializovanou péči, jsou stále plně oprávněni pracovat také kliničtí psychologové (rovněž zdravotníci, se základní atestací v oboru), jejichž seznam lze dohledat v národním registru na www.nconzo.cz

PhDr. Karolína Malá

Kraj Jméno Kontakt
Praha PhDr. Dana Krejčířová dana.krejcirova@ftn.cz
PhDr. Marcela Křížová marcela.krizova@ftn.cz
Mgr. Klára Veselská k.veselska@prahamp.cz
PhDr. Tereza Soukupová, PhD.

psychologie.revolucni@gmail.com

Tel. 221 715 226
PhDr. Kristýna Porazilová

kristyna.porazilova@ftn.cz

Tel.: 261 083 123, volat pouze mezi 7 - 8:30
Moravskoslezský a Olomoucký PhDr. Martina Pastuchová

psycholog.pastuchova@gmail.com

tel. 602 579 849    jen v době 7:30-8:00
PhDr. Marcela Kvardová psycho.ambulance@gmail.com
Mgr. Barbora Hendrychová

hendrychova@pnopava.cz

tel.: 553695388
Pardubický a Královehradecký Mgr. Oldřich Ďurech

durech@medeora.cz

tel.: 739 276 444
Středočeský PhDr. Dagmar Brejlová

dagmar@brejlova.cz

tel.: 607 575 073
Ústecký a Liberecký Mgr. Hana Sirotková

hana.sirotkova@kzcr.eu

tel: 477 112 354
Mgr. Šárka Röhrichová

www.rohrichova.cz

sarka.rohrichova@email.cz

tel.: 776 280 253
Mgr. Pavlína Pavlišová pavlina.pavlisova@demosthenes.cz
Mgr. Diana Pavljuk

centrum.psychologie@seznam.cz

tel.: 722977156
Zlínský Mgr. Jana Šašková

janasaskova@yahoo.com

tel.: 724 129 154
Jihomoravský Mgr. Hana Jahnová Jahnova.Hana@fnbrno.cz
Mgr. Lucie Štejgerlová

Stejgerlova.Lucie@fnbrno.cz

tel.: 432 232 338
Mgr. Jana Böhmová

psychologie.bilydum@centrum.cz

tel. 533 302 324 nebo 533 302 319
Plzeňský PhDr. Karolína Malá

karolina.mala@pld.cz

tel.: 377813279
Mgr. Hana Ortmannová

ortmannova@pld.cz

tel: 377 813 356
Mgr. Pavla Janská psychologicka.praxe@gmail.com
Karlovarský PhDr. Monika Kopárková

monika.koparkova@kkn.cz

tel.: 602 731 934
Vysočina Mgr. Petra Oranyová

psycholog@detske-centrum-ji.cz

567 217 428
Jihočeský Mgr. Petra Valkony

petravalkony@centrum.cz

tel: 728 525 945
Mgr. Eva Kravarová, Ph.D.

evakravarova@seznam.cz

736 775 404
PhDr. Zdeňka Šírková

zdenkasirkova@centrum.cz

tel.: 380 712 106, 776 167 113