Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


CK Klinická neuropsychologie dospělých 2021 – 2022

Informace o kurzu

Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 20 vyučovacích dnech po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích. Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví, podmínkou účasti v kurzu a získání certifikátu je zařazení do specializačního vzdělávání v klinické psychologii.

Garanti a koordinátor

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR, probíhá na IPVZ ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Garanty a koordinátory kurzu jsou: PhDr. Pavel Král, Ph.D. (IPVZ) a Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (1. LF UK)

Počet účastníků

maximálně 30

Délka kurzu

20 vyučovacích dnů po 8 vyučovacích hodinách.

Počet kreditů

96 kreditů

Způsob přihlášení

Kurz se bude skládat ze tří částí.

Účastnický poplatek

Bude stanoven vždy za semestr a zaplacen před zahájením semestru dle pokynů v pozvánce.

Doklad o zaplacení předloží účastník při prezenci.

Termíny

 • 27.5.2021   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 28.5.2021   1.LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost
 • 24.6.2021   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 25.6.2021   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 23.9.2021   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 24.9.2021   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 22.10.202   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 26.11.2021 1.LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost
 • 16.12.2021 Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 17.12.2021 Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 28.1.2022   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 25.2.2022   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 24.3.2022   1.LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost
 • 25.3.2022   1.LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost
 • 28.4.2022   1.LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost
 • 29.4.2022   1.LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost
 • 26.5.2022   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 27.5.2022   Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF
 • 23.6. 2022 1. LF UK Kateřinská 30, Praha 2, Neurologická klinika, Malá seminární místnost

Veškeré změny termínů a místa konání obdrží lektoři i účastníci elektronickou poštou

Lektoři

V kurzu vyučuje více než 28 odborných lektorů z řad klinických psychologů, neurologů, psychiatrů, rehabilitačních lékařů, neuropatologů a dalších odborníků

Kliničtí psychologové

 • Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
 • PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.
 • PhDr. Alice Pulkrabková, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Mohaplová
 • Doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
 • PhDr. Luba Brožek
 • Mgr. Michaela Viktorínová
 • Mgr. Jiří Michalec
 • Mgr. Eva Straková, Ph.D.
 • PhDr. Zuzana Hummelová, Ph.D.
 • PhDr. Sabina Goldemundová, Ph.D.
 • PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D.
 • PhDr. Simona Fialová
 • PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Lékaři

 • Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
 • Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
 • Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
 • Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.
 • MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
 • MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.
 • MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
 • MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
 • MUDr. et Mgr. Kristina Drozdová, Ph.D.
 • MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
 • MUDr. Michal Raszka, Ph.D.
 • MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
 • MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
 • MUDr. Jana Milerová, Ph.D.

Klinický logoped

Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.

Poskytnuté materiály účastníkům kurzu

Učební materiály (prezentace lektorů, odborné publikace lektorů kurzu), české verze neuropsychologických testů (public domain testů nebo testů, jejichž držiteli práv jsou lektoři kurzu) a jejich validační a normativní studie, včetně některých výzkumných metod, manuály pro psaní neuropsychologického nálezu, webové kalkulačky vybraných neuropsychologických baterií a další materiály.

Absolvent kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost k:

 • aplikaci adekvátních metod neuropsychologické diagnostiky včetně vedení diagnostického rozhovoru s pacientem i jeho pečovatelem
 • použití neuropsychologických testů a dotazníků k analýze kognitivních schopností i neuropsychiatrických funkcí
 • formulaci klinického neuropsychologického nálezu včetně schopnosti adekvátní komunikace výsledků vyšetření pacientům s využitím znalosti odborných neuropsychologických poznatků a terminologie
 • vykonávání klinické a posudkové činnosti v oboru Klinická neuropsychologie

Způsob ukončení

Certifikovaný kurz bude ukončen kasuistikou a na ni navazující ústní zkouškou znalostí předmětu Klinická neuropsychologie dospělých.

Po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu obdrží účastník certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu a o získání zvláštní odborné způsobilosti v Klinické neuropsychologii dospělých. Podmínkou obdržení certifikátu je dle metodologie MZČR 85procentní účast na výuce).

Učební plán Klinická neuropsychologie dospělých 2021 - 2022