Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Žádost o uznání praxe

Jakým způsobem mám požádat o uznání praxe?

Žádosti o uznání praxe vyřizuje Studijní oddělení IPVZ. Žádost o posouzení odborné praxe pro nelékařská zdravotnická povolání naleznete na stránkách IPVZ - /nezarazene-stranky/ziskavani-specializace/formulare-ke-stazeni). Na základě vyjádření vedoucího Subkatedry obdržíte oficiální písemné vyjádření IPVZ, které je nezpochybnitelné. Na str. 2 této žádosti je další informace o podmínkách vyřízení.

Kde najdu formulář pro zpětné uznání praxe?

Ten formulář se správně jmenuje "Žádost o posouzení odborné praxe nebo vystavení potvrzení o ukončení kmene NZP" a naleznete ho zde: https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-nelekarska-zdravotnicka-povolani